Blog, experiencias y recursos para clase profes en apuros

Entrem en detall a la Convocatòria de 2024 🎯 

Sep 16, 2023 | Blog, Oposicions

En el post de blog d’avui aclarirem tots els dubtes que ens heu anat fent arribar sobre la convocatòria de 2024, parlarem de les dates clau i de tota aquella informació que necessiteu saber.  

Si ens seguiu al nostre perfil d’Instagram o esteu apuntades a les llistes d’opos, us assabentareu abans que ningú de totes les novetats que hi hagin durant aquest procés 💪 

Donem la benvinguda a les Opos “de sempre”, una plaça és teva! 

Entrem en matèria: La prova  

Has de saber que hi ha dues fases: la d’oposició i la de concurs ✅ 

 1. FASE d’OPOS (66% de la nota) 
 • Proves eliminatòries: La suma de les notes de cada apartat (primera prova i segona prova) ha de ser entre 5 i 10 per passar a la fase de concurs.  
 • Si en una prova hi ha diferència de 3 o més punts són excloses les qualificacions màximes i mínima i es calcula la puntuació mitjana de la resta de puntuacions.  
 • Es publiquen les notes al tauler d’anuncis del centre i a l’Espai personal. 
 • 2 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació, per a la presentació de reclamacions.  
 • Finalment, els tribunals han de fer pública la llista amb la puntuació definitiva. 

El més important que has de saber és que la fase d’oposició consta de dues parts.   

Primera part, dividida en A i B (50% i 50% de la nota)  

 • Part A: Entrega en format digital i paper d’una programació didàctica, de màxim 35 pàgines.  
 • Part B: Presentació i exposició oral d’una situació d’aprenentatge dividit en 10 min de programació, 15 min de SA i 10 min de preguntes del tribunal.  

Segona part, dividida en A i B (70% i 30% de la nota) 

 • Part A: Prova pràctica d’un cas pràctic. Si vols preparar-te la teva programació com una autèntica crack en Profes en Apuros t’acompanyem en el procés. 
 • Part B: Desenvolupament d’un tema en un màxim de 2 hores.  Es farà un sorteig de tots els temes de la teva especialitat i hauràs de triar 2 temes (o 3, només en el cas de primària) que sortiran per a desenvolupar-lo. El nostre TEMARI t’ajudarà a resumir tooot el temari d’una manera pràctica i molt visual. 

 1. Fase Concurs (33% de la nota) 

Una vegada aprovades tant la part A com la B es passa a la fase de “concurs”. On a la nota que has obtingut en aquestes dues parts se li sumen els mèrits. Aquestes dues puntuacions determinen la teva nota final de l’oposició.  

La puntuació màxima que es pot aconseguir són 10 punts, repartits en els diferents apartats. (Pots trobar la puntuació dels mèrits a l’Annex 3 de la convocatòria)

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació i que hagin estat al·legats, en l’apartat que correspongui, per la persona aspirant. 

En el moment que obtinguis la teva nota, podràs veure si una de les places és teva (el tribunal penja un llistat amb les persones que “estan dins”) i després hauràs de realitzar un any de pràctiques on t’avaluarà l’Inspector/a de l’escola. Hauràs d’aprovar aquestes pràctiques per a poder finalment ser funcionari/ària de l’Estat. 

La nostra recomanació és que sempre reviseu la informació a les fonts oficials per assegurar que la informació que esteu veient és la correcta!  

Quantes places hi ha? 

En aquesta convocatòria (concurso oposicions extraordinàries 2023) s’han convocat un total de 1.022 places per a totes les especialitats del cos de mestres. 

L: ingrés lliure

R: reserva per a aspirants amb discapacitat ≥ de 33%

A: accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

E: accés a un cos de grup superior.

Hi ha dos tipus de places: lliures i de reserva. Per a les lliures es pot presentar tothom que compleixi amb els requisits, no obstant això, en les de reserva només es poden presentar aquelles persones que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que sigui compatible amb l’exercici de les seves funcions. 

Requisits i condicions 

 • Tenir la nacionalitat espanyola o Unió Europea, l’edat, títol de mestra i nivell C1 català. 
 • No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible.  
 • No haver tingut expedient disciplinari ni condemna per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.  
 • No tenir la condició de personal funcionari de carrera o en pràctiques 

Em presento! Què faig? 

Durant la primera setmana de novembre es publicarà al DOGC la data de presentació de sol·licituds a oposicions docents i es podrà realitzar durant els 20 dies hàbils següents. Només podràs fer aquesta sol·licitud i el seu corresponent pago via telemàtica, indicant l’àrea territorial on es volen fer les proves.  

El pagament de la taxa es fa amb targeta, transacció electrònica o als terminals ServiCaixa. Un cop fet el tràmit, es rep un correu de confirmació de la sol·licitud i un segon correu amb la carta de pagament.  Estan exemptes de fer el pagament aquelles persones que:  

 1. Estiguin inscrites en l’atur i ja NO estiguin cobrant cap prestació.  
 1. Que tinguin alguna discapacitat igual o superior al 33% certificada.  
 1. I tenen una bonificació els membres de famílies nombroses i monoparentals. 

Cal fer 1 sol·licitud per cada especialitat i cos que vulguis, però no implica que es pugui assistir i fer la prova de totes.  

I nosaltres, com podem ajudar-te? 

Hem creat un itinerari de formacions que segueix les diferents etapes de les oposicions (proves i fases), passant per tots els processos que viu una profe en el moment que decideix i diu en veu alta: – Sí, aquest és el meu any! Em presento!  

Si el que veus i llegeixes et ressona, i vols que t’acompanyem durant els diferents passos, revisa tota la formació que tenim al web i escull quin curs és el que s’adapta més a tu i quin horari 📅

I fins aquí el nostre mega esquematitzat resum sobre les pròximes opos apurades! 🙌 Esperem que us hagi servit d’ajuda i, recorda que també tenim el butlletí informatiu on podràs consultar les últimes notícies actualitzades del món oposicions.  

Si vols tenir tota aquesta informació en un document, pots apuntar-te en aquest formulari i te l’enviarem al correu ➡ Info convocatòria 24

Molts ànims i a per la teva plaça profe! 💪 

¿Te ha gustado? ¡Compártelo!:

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te informamos que la información que nos facilitas será tratada por Profes en Apuros S.L., responsable de la web, con el fin de prestarte el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La legitimación se obtiene mediante la relación contractual que existe entre las partes. Los datos no se cederán a terceros sin tu consentimiento, salvo en los casos en que exista una obligación legal. Podrás ejercer sus derechos en hola@profesenapuros.com