Actualització 19/12/2023

📅 Dates clau del procés

Convocatòria opos 2024

23/12/22 Convocatòria RESOLUCIÓ EDU/4103/2022
19/12/23 Modificació RESOLUCIÓ EDU/4221/2023

Dates inscripció

Del 20 de desembre 2023 al 19 de gener 2024 (aquí)

Llista provisional persones admeses

1 mes després de les inscripcions

Fase oposició 2024

A partir d’abril 2024 (la data exacta l’han de comunicar 2 mesos abans)

Publicació criteris de correcció

Fins 3 setmanes abans

Fase de pràctiques

NEW! De l’1/09/2024 al 15/12/2024
Persones funcionàries de carrera el 31/12/2024

FASE OPOSICIÓ

66% de la nota final

Prova de llengües

Per acreditar el nivell Castellà i nivell de suficiència de Català (C1). Només hauran de presentar-se les persones que no hagin estat escolaritzades a Catalunya o València. 

El mateix dia d’aquesta prova, tothom haurà d’entregar la programació en format digital (PDF) i amb signatura electrònica a la bústia de correu electrònic del tribunal assignat.

1️⃣ Primera prova

PART A (70% de la nota)

 • Prova pràctica (supòsit pràctic). – Màxim 3 hores.

Esculls un supòsit a triar entre 3 propostes.

Es pot disposar de la normativa d’ordenació curricular que consta a l’annex 7. (Sense anotacions)

No hi ha defensa del supòsit, per garantir l’anonimat.

PART B (30% de la nota)

 • Desenvolupament d’un tema. – Màxim 2 hores.

Desenvolupar 1 tema que triïs entre:
2 temes, especialitats amb >25 temes
3 temes, especialitats amb <25 temes (Primària)

Els 2/3 temes se seleccionaran per sorteig per la comissió de selecció i tots els aspirants tindran els mateixos.

Les proves són eliminatòries. Per superar cadascuna de les dues parts s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 2,5 punts a cadascuna d’elles i així, quan se superin, per superar aquesta primera prova les persones aspirants han d’obtenir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts. 

2️⃣ Segona prova

PART A

 • Entrega i defensa de la Programació didàctica.

Ha de contenir mínim 6 situacions d’aprenentatge (o unitats d’actuació) i tenir un enfocament globalitzador.

Extensió màxima de 35 pàgines (impresa a doble cara, lletra Arial 11 sense comprimir, Arial 9 les graelles i interlineat 1,5). La portada, l’índex i la bibliografia no comptabilitzen. Els annexos no poden superar les 10 pàgines (a doble cara).

A la defensa de la programació es pot portar un exemplar de la programació i un guió de máx. un full DINA4 per les dues cares, que seran entregats al tribunal.

 PART B

 • L’exposició d’una situació d’aprenentatge.

S’han de triar 3 a l’atzar entre totes les situacions d’aprenentatge plantejades, i entre aquestes en podràs triar només 1 per fer la defensa.

Tindràs 30 minuts per preparar l’exposició tancada en una sala, on podràs consultar el material auxiliar (no serà possible utilitzar cap dispositiu amb connexió a l’exterior).

Per la situació d’aprenentatge en específic també es pot portar un guió que no excedeixi d’un full per les dues cares o en format digital dues pantalles, que s’entrega al tribunal.

DEFENSA ORAL de la programació, l’exposició de la situació d’aprenentatge i posterior debat. – Màxim 35 min

 • 10 min máx. – Programació
 • 25 min (restant) – Situació aprenentatge
 • 10 min – Preguntes o qüestions en relació amb el contingut i contextualització.

⚠ Important: L’entrega de la Programació didàctica es farà abans:

  • (Dia de la prova de llengües) En PDF a la bústia de correu electrònic del tribunal assignat amb signatura digital.
  • (Dia de l’acte de presentació) En Paper.

Aquesta segona prova es valora globalment de zero a deu punts. Per a la seva superació les persones aspirants han d’obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.

Curs opos 2024 semiintensiu

Et vols presentar a les opos i no saps per on començar?

Cursos de profes per a profes que creuen que una altra educació

és possible i volen reflectir-ho a les oposicions.

Curs opos 2024 semiintensiu

Et vols presentar a les opos i no saps per on començar?

Cursos de profes per a profes que creuen que una altra educació és possible i volen reflectir-ho a les oposicions.

FASE MÈRITS

33% de la nota final

Consulta l’ANNEX 3 de la convocatòria:

Únicament es valoraran els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació i que hagin estat al·legats, en l’apartat que correspongui, per la persona aspirant.

Descarrega’t la infografia completa

Vols estar al dia de les novetats d’OPOS

i saber quan obrim inscripcions de nous grups?

En què més et podem ajudar?

5 claus per destacar amb la teva programació

5 claus per destacar amb la teva programació

T'explico 5 aspectes clau que pots fer perquè la teva programació destaqui i marqui la diferència entre totes les que veu el tribunal, que en són moltes. Sempre tenint en compte la normativa i currículum de Catalunya (que és la que coneixem de ben a prop),...

Oposicions Docents: Objectiu Temari

Oposicions Docents: Objectiu Temari

Els temazos que tant coneixes han anat d’excursió per tornar renovats i en la seva millor versió 🌄🧭. En el post d’avui t’expliquem d’on va sorgir aquesta idea i com podem ajudar-te per donar-li canya a les opos i aconseguir la teva plaça 💪.  Estàs preparada per...

5 imprescindibles per a les opos 

5 imprescindibles per a les opos 

Hola apurada! Com estàs? O més aviat... Com portes les opos? Segur que és el pa de cada dia d’aquests últims mesos 😁 Vinga va, una última empenta, que ja queda poc perquè puguis tornar a respirar una mica més tranquil·la!💪  Les opos són d’aquí poc, i creiem que...