Informació Oposicions i més


23/04/24 ❗OPOSITORES, ATENCIÓ!

Ustec ha compartit la
RESPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ AL SEGÜENT DUBTE:

Pel cas pràctic es pot portar la documentació d’orientacions i criteris d’avaluació de les competències transversals? 

RESPOSTA:

Tal com indica la Resolució de convocatòria: “Per a la realització d’aquesta prova, en els cossos de professors d’ensenyaments secundari i d’EOI, l’aspirant pot disposar de la normativa d’ordenació curricular que consta a l’annex 7. Aquesta documentació no pot tenir anotacions.

En les especialitats de formació professional del cos d’ensenyament secundari i en el cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional l’aspirant no pot disposar de la normativa d’ordenació curricular corresponent, atès que el seu nivell de concreció no fa aconsellable la seva utilització, per garantir els objectius de la prova.

En les especialitats dels cossos d’arts plàstiques i disseny l’aspirant no pot disposar de la normativa d’ordenació curricular, pel seu nivell de concreció i per garantir els objectius de la prova.

Per a la realització d’aquesta prova, en el cos de mestres, l’aspirant pot disposar de la normativa d’ordenació curricular que consta a l’annex 7. Aquesta documentació no pot tenir anotacions.”

A l’annex 7 s’inclou la referència a : “Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.”

És a dir que en els cossos especificats SÍ que es pot portar.

Novetat! 19/04/24 Adjudicació de destinacions provisionals del personal docent

Presentació de sol·licituds de personal seleccionat en el concurs d’oposició ordinari 19 i 20 de juny de 2024. 
A per totes!  
Aquí et deixem l’enllaç https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/treballa-amb-nosaltres/adjudicacions/destinacions-provisionals-personal-docent/ 

Novetat! 12/04/24 Composició dels tribunals

Publicació de la composició dels tribunals del concurs d’oposició.

Si ets una de les nostres alumnes, ja saps el que has de fer 😉

A per totes!  
Aquí et deixem l’enllaç.

Novetat! 05/04/24 Criteris de correcció

Per fi han sortit els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició.

Verifica que dones resposta a tots els ítems i que ho tens tot controlat! 💪

A per totes!  
Aquí et deixem l’enllaç.

27/03/24 Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Ja tenim aquí el llistat definitiu de la llista d’aspirants del procés d’opos del 2024, podràs accedir fent clic aquí.

TIP: Si vols trobar-te fàcilment, obre el document i fes clic a les tecles CTRL + F i busca els teus cognoms.

Recorda que podràs consultar aquesta informació a l’espai personal.

També podeu veure quin tribunal i on us ha tocat! A per totes!!! 💪

20/03/24 Publicació de la llista de la composició dels tribunals

Ja està disponible el llistat de nomenaments dels tribunals de les opos,  pots consultar-lo al Tauler d’anuncis.

TIP: Si vols trobar-te fàcilment, obre el document i fes clic a les tecles CTRL + F i busca el teu nom o cognoms.

13/03/24 Sorteig per a l’ordre d’actuació en el procés de selecció

S’ha publicat la RESOLUCIÓ PRE/714/2024, on es comunica a les aspirants que el seu primer cognom que comenci per la U seran les primeres a fer la defensa de la programació i la SA!

Recordem que en aquestes oposicions es comença pel tema + supòsit i qui passi aquesta part farà la defensa de la programació i SA.

06/03/24 Actualització del model de situacions d’aprenentatge

S’actualitza el model de situació d’aprenentatge en els apartats de les competències transversals i de les activitats d’aprenentatge i avaluació. Tanmateix, també s’actualitza el document de suport.

Podràs accedir al model actualitzat fent clic aquí.

04/03/24 Modificació de la Resolució EDU/4103/2022

El Departament d’Educació ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/620/2024, en què s’efectuen canvis rellevants a la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, modificada per la Resolució EDU/4221/2023, de 13 de desembre, i la Resolució EDU/3643/2023, de 27 d’octubre.  

Els canvis són els següents: 

 • Una vegada finalitzada la segona prova, el tribunal publica la puntuació obtinguda a la segona prova en el tauler d’anuncis del centre on s’hagi realitzat i a l’Espai personal i s’obre un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació, per a la presentació de les reclamacions davant del tribunal a través de l’Espai personal. 
 • S’eliminen les ordres d’avaluació d’infantil i de primària de la normativa d’ordenació curricular, ja que estan erogades pels nous decrets d’educació. Queda així per al cos de mestres: 
  • Educació infantil 
   • Decret 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil. 
   • Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 
   • Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.
  • Educació primària 
   • Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica. 
   • Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 
   • Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.”. 
 • Les persones aspirants que vulguin presentar recurs administratiu contra una resolució o un acte administratiu en el procediment d’adquisició de noves especialitats d’aquesta convocatòria, l’han d’interposar exclusivament mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recursos contra les resolucions o actes administratius de les convocatòries d’ingrés i accés a la funció pública docent del Departament d’Educació”. No s’admetran a tràmit els recursos administratius no presentats mitjançant aquest tràmit electrònic específic.” 

Seguirem revisant, per informar-vos. 

www.profesenapuros.com #Unaplaçaésmeva💪 

26/02/25 Obertes les inscripcions del C2 de català

Ja està disponible a la web del departament la sol·licitud d’inscripció pel títol de C2 de català per la convocatòria ordinària. La inscripció estarà oberta del 26 de febrer (a partir de les 09 h) a l’1 de març de 2024 (a les 23:59 h).  ✅.

Recordeu que a partir del curs 2025-2026, serà indispensable tenir el títol de C2 de català pel nou professorat interí o per qui es presenti a Oposicions. Actualment, és un mèrit, però passarà a ser un requisit ❗.

20/02/2024 Comença la festa

El Departament ja ha publicat la resolució de la data d’inici del concurs d’oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats amb la RESOLUCIÓ EDU/4103/2022 (fes clic per veure la informació completa al DOGC).

Les dates queden així:

 • 26 d’abril a les 16:00h: es farà la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana i de la llengua catalana.Aquesta prova només l’han de realitzar les persones que no n’estiguin exemptes.
 • 26 d’abril: les persones aspirants que participen en un procediment en què s’ha de presentar la programació didàctica l’han de trametre, en format PDF, a la bústia de correu electrònic del tribunal assignat.
 • 27 d’abril a les 10:00h: Acte de presentació que es realitzarà davant els tribunals i a continuació s’iniciarà la fase d’oposició.

13/02/24 Llista provisional de persones aspirants

Ja tenim aquí el llistat provisional de la llista d’aspirants del procés d’opos del 2024:

TIP: Si vols trobar-te fàcilment, obre el document i fes clic a les tecles CTRL + F i busca el teu nom o cognoms.

Pots presentar reclamacions entre el 14 al 27 de febrer de 2024, et deixem l’enllaç on trobaràs tota la informació ✅.

20/12/23 Ja pots fer la sol·licitud

Ja pots fer la sol·licitud de participació a la convocatòria de les oposicions 2024! La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l’Administració quan l’hagis tramès per via telemàtica i hagis pagat la taxa.

Fes la sol·licitud aquí!

👉 Si fas la sol·licitud normal, has de possar ingres lliure (L)

Quan presentis la sol·licitud, rebràs al correu electrònic una confirmació de presentació de la sol·licitud i, més endavant, rebràs un segon correu amb la carta de pagament per pagar la taxa de participació. Aquests missatges no són immediats i pots trigar a rebre’ls.

💸 La taxa per fer la sol·licitud és de 56,70 €.

📢 Alerta amb les dades que poses! Les dades personals, el número de telèfon i l’adreça electrònica que declaris en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides a l’efecte de possibles notificacions. Així que revisa 3 vegades!

www.profesenapuros.com #Unaplaçaésmeva💪

19/12/23 Modificació de la convocatòria 2024

Ja ha sortit la RESOLUCIÓ EDU/4221/2023 on es modifiquen alguns aspectes de la convocatòria i el Departament confirma les noves places convocades al cos de mestres 2.131 (Les tenim desglossades aquí).

Resum:

 • Confirmació que el termini de presentació de sol·licituds serà del 20 de desembre (demà) al 19 de gener del 2024.
 • Confirmen que la taxa per fer la sol·licitud és de 56,70 €
 • S’inicia el procediment selectiu a partir del mes d’abril (Han de fer pública la data exacta amb antelació mínima de 2 mesos).
 • Canvi d’ordre de les proves:
  • Primera prova: Part A Prova pràctica (supòsits pràctics) i Part B Desenvolupament d’un tema.
 • Les Parts A i B de la Primera prova seran llegides pels tribunals per garantir l’anonimat excepte en algunes especialitats on la prova no sigui escrita.
  • Segona prova: Part A Programació didàctica i Part B Situació aprenentatge o unitat didàctica (Defensa)
 • La presentació de la programació s’ha de fer obligatòriament en format digital (PDF i amb signatura digital) i en format paper.
 • Es denota el nou currículum: criteris acompanyats d’indicadors, vectors i l’enfocament globalitzador.
 • Als mèrits, el C2 ara comptarà com 1 punt.

Seguirem revisant, per informar-vos.

www.profesenapuros.com #Unaplaçaésmeva💪

Opos 23! 18/12/23 Llistat al DOCG i Presentació de declaracions responsables

Ja s’ha publicat al DOGC el llistat definitiu de persones seleccionades (RESOLUCIÓ EDU/4207/2023), recorda que si ets una d’elles (amb la plaça a la butxaca) has de presentar el document amb les declaracions responsables, en 20 dies naturals (que vol dir festius inclosos), del 19 de desembre (demà) al 6 de gener. Pots fer-ho aquí.

Important: S’ha de fer amb signatura digital i si no el presentes telemàticament i dins del termini, no et podran nomenar persona funcionària de carrera i quedaràs fora del procediment.

www.profesenapuros.com

15/12/23 Presentació sol.licituds i modificació de la convocatòria 2024

Aquests últims dies i setmanes han sigut una mica mogudes amb informacions sobre la convocatòria, però no teníem moviments oficials per part del Departament, finalment, el dimarts 19 de desembre es publicarà la modificació de la convocatòria al DOGC. Esperem que amb tota la informació que han anat dient els sindicats: Canvi d’ordre de les proves, canvis en la lectura del supòsit pràctic per mantenir l’anonimat i mèrits del C2 de català. (Us informarem bé amb tot oficial).

Aixo si, ja han confirmat els dies per apuntar-se a les OPOS.

Termini per presentar-te del 20 de desembre del 2023 al 19 de gener del 2024. Fes-ho aquí!

www.profesenapuros.com #Unaplaçaésmeva💪

Opos 23! 05/12/23 Llistat definitiu de persones seleccionades

Durant el dia d’avui podreu consultar el llistat definitiu de persones seleccionades a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal.  

Recorda que pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de demà.

www.profesenapuros.com

📣 5/12 NOVETAT CURSOS D’OPOS! A causa de la nota de premsa publicada pel Departament d’Educació el 27 de novembre i l’avançament de les opos a l’abril, hem hagut de fer canvis a les dates dels cursos:
Mentoria: Reducció de setmanes, però les mateixes hores i contingut, per arribar a l’abril. Revisa el calendari.
Programació intensius: Primer trimestre a finals de desembre (27-29/12), Segon trimestre al febrer (02-04/02).
Programació Pas a Pas: Segon trimestre comença a mitjans de gener.
Els Supòsits pràctics: Passem l’edició de maig al febrer 2024.
Repte “Clava la teva SA”: Augment d’hores de 20 a 30h, primera edició febrer 2024.

Opos 23! 29/11/23 Llistat provisional de persones seleccionades

Durant el dia d’avui podreu consultar el llistat provisional de persones seleccionades a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal.  

Pots presentar reclamacions entre el 30 de novembre i l’1 de desembre a l’Espai Personal, et deixem l’enllaç on trobaràs tota la informació ✅.

www.profesenapuros.com

27/11/23 Noves dates

A la nota de premsa d’ahir també va sortir una informació de passada que creiem molt important, es confirma que el procediment selectiu (les proves) començarà a partir del mes d’abril 2024 i no pel maig com estava establert prèviament.

Trobareu tota la informació a la nota de premsa aquí ✅.

www.profesenapuros.com

📩 Si vols rebre aquesta informació al correu, pots apuntar-te a les llistes informatives: M’apunto! Centra’t a fer una programació de 10, que nosaltres et mantenim informada! 📣

27/11/23 Ampliació de places

Educació amplia les places en la convocatòria d’oposicions fins a un total de 2.131 pel cos de mestres. 

Especialitat Places convocades: 2.131
[MALL] Audició i llenguatge 106
[PT] Pedagogia terapèutica 294
[INF] Educació infantil404
[PAN] Llengua estrangera: anglès343
[PEF] Educació física94
Llengua estrangera: francès 11
[PMU] Música174
[PRI] Educació primària705

Trobareu tota la informació aquí ✅.

www.profesenapuros.com

Opos 23! 27/11/23 Valoració definitiva dels mèrits

Ja podeu consultar la valoració definitiva dels mèrits al vostre Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal.  

Tindràs un mes de termini per presentar un recurs d’alçada contra la valoració definitiva dels mèrits, aquí trobaràs tota la informació ✅.

www.profesenapuros.com

14/11/23 Oberta la consulta i modificació de dades

S’ha obert fins al dilluns 20 de novembre el període de modificació i consulta de dades a la borsa.

Trobareu tota la informació aquí ✅.

 www.profesenapuros.com

13/11/23 Obertes les incripcions del C2 de català

Ja està disponible a la web del departament la sol·licitud d’inscripció pel títol de C2 de català. La inscripció estarà oberta del 13 de novembre al 17 de novembre ✅.

Recordeu que a partir del curs 2025-2026, serà indispensable tenir el títol de C2 de català pel nou professorat interí o per qui es presenti a Oposicions. Actualment, és un mèrit, però passarà a ser un requisit ❗.

 www.profesenapuros.com

09/11/23 Document sobre mesures i suports universals

El departament ha publicat el document de mesures universals d’orientació i suport, actualitzat segons el nou currículum ✅. 

L’objectiu d’aquest document és aportar orientacions i proporcionar elements als centres educatius per a la presa de decisions en la concreció de mesures i suports universals en el marc d’una atenció educativa inclusiva.  

➡ Podeu consultar-ne tot el contingut aquí.

 www.profesenapuros.com

07/11/23 Ja tenim la valoració provisional de mèrits

El Departament ha informat avui que a partir de demà, 8 de novembre, els tribunals començaran a publicar la valoració provisional dels mèrits a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal.

❗ Només es podran presentar reclamacions els dies 9 i 10 de novembre de 2023. Aquestes només seran acceptades si són presentades a través de l’Espai personal de mèrits al·legats prèviament.

Si vols conèixer amb detall com realitzar la reclamació, consulta aquesta web.

www.profesenapuros.com

31/10/23 S’endarrereix la presentació a les opos

🔔 Pels que estigueu pendents de la convocatòria de les oposicions ordinàries del procés d’estabilització:

El Departament ha comunicat un endarreriment en la presentació de sol·licitud per a les ordinàries. Atès que les oposicions extraordinàries que encara no s’han tancat. Segons s’ha publicat al DOGC, es determinarà abans d’acabar l’any.

➡Trobaràs tota la informació aquí.

www.profesenapuros.com

03/10/23 Comença la fase de mèrits

Si has superat la fase d’oposició, a partir del 4 d’octubre de 2023 a les 10 hores podràs iniciar la presentació d’al·legacions per la fase de mèrits ✅. 

Ves al teu espai personal per emplenar i registrar la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés” amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori, tant els que consten a l’aplicació com els nous al·legats. 

Quins mèrits es valoren? 

Únicament es valoren els mèrits assolits fins al 10 de febrer de 2023 i al·legats a l’apartat que correspongui. 

La puntuació màxima que pots aconseguir per la valoració de tots els mèrits és de 10 punts, que es desglossen de la següent manera: 

 1. Experiència docent: fins a 7 punts (apartat 1 de l’annex 2 de la Resolució). 
 2. Formació acadèmica: fins a 2 punts (apartat 2 de l’annex 2 de la Resolució). 
 3. Altres mèrits: fins a 1 punt (apartat 3 de l’annex 2 de la Resolució). 

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d’un apartat ni subapartat. 

Pots consultar el barem a l’annex 2 de la convocatòria en la Resolució EDU/4037/2022, publicada el 27 de desembre de 2022 al DOGC. 

➡Trobaràs tota la informació a la web del departament.  

www.profesenapuros.com

12/09/23 S’ha acabat l’espera: puntuació provisional  

Entre el 12 i el 15 de setembre de 2023, els tribunals publicaran la puntuació provisional de cada part de la prova i la puntuació global obtinguda a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal ✅. 

Pots presentar reclamacions a través de l’Espai personal, des de l’endemà de la publicació de la teva puntuació i en el termini de dos dies hàbils. Aquí podràs trobar tota la informació per saber com presentar la reclamació. 

Recorda que has de tenir un còmput global igual o superior a cinc punts, per superar la fase d’oposició i accedir a la fase de concurs. La qualificació final és el resultat de la ponderació de les puntuacions obtingudes en les parts de la prova d’aquesta fase:  

 • Part A = 40 % 
 • Part B = 60 % (part B.1 = 30 % i part B.2 = 30 %) 

www.profesenapuros.com

07/09/23 Nou model del pla de suport individualitzat

Ja teniu disponible a la web del nou currículum, les plantilles per elaborar el pla de suport individualitzat de l’alumnat en funció del curs escolar en el qual estigui: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.  

En aquest document es recullen les valoracions i la presa de decisions dels equips docents, amb la participació de la família i de l’alumne o alumna, sobre la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars de determinats alumnes en tots els contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu. Actualitzat incorporant les novetats del nou currículum ✅. 

www.profesenapuros.com

05/07/23 Adjudicacions de destinacions definitives

Acaben de sortir les adjudicacions de destinacions definitives per al curs 2023-2024.

Les destinacions són amb efectes d’1 de setembre de 2023 i finalitzaran el 31 d’agost de 2024. Fes clic per anar a la web del Departament d’Educació per veure tota la llista o fes clic aquí per veure el teu número directament.

www.profesenapuros.com

28/06/23 Adreces electròniques dels tribunals

Recorda que aquest any amb les OPOS LIGHT has d’entregar la teva UD o SA en format PDF el 30 de juny a la bústia del teu tribunal.

Si coneixes el teu tribunal, l’adreça queda així: tribunal_número_especialitat.educació@gencat.cat (exemple: tribunal_01_pri.educacio@gencat.cat) *Les especialitats d’Anglès i Francès comparteixen correu.

En aquest correu has d’indicar:

 • Assumpte: COGNOM1_COGNOM2_ entrega UD o SA
 • Nom del document adjuntat en PDF: DNI_COGNOM1_COGNOM2_NOM

Et deixem l’enllaç al web del Departament d’Educació, per trobar directament l’adreça de tots els tribunals.

www.profesenapuros.com

23/06/23 Adjudicacions de destinacions provisionals

Acaben de sortir les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2023-2024.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2023 i finalitzaran el 31 d’agost de 2024. Fes clic per anar a la web del Departament d’Educació per veure tota la llista o fes clic aquí per veure el teu número directament.

www.profesenapuros.com

19/06/23 Llistat definitiu de persones admeses i excloses

Hem entrat a la recta final abans de la fase de proves de les OPOS LIGHT, avui s’ha publicat el llistat definitiu de les persones que una vegada finalitzat el termini de reclamacions entren (o no) a les oposicions docents.

TIP: Si vols trobar-te fàcilment, obre el document i fes clic a les tecles CTRL + F i busca el teu nom o cognoms.

Al web del Departament fent clic aquí, pots consultar-ho amb l’Usuari GICAR o amb el Certificat Digital.

A per la plaça 💪

www.profesenapuros.com

20/06/23 Situació d’aprenentatge ed. Infantil

Han actualitzat la web del currículum i han pujat un exemple de SA a ed. Infantil “Exemple: L’amagatall i Exemple: Aquesta és la nostra escola

Et deixem l’enllaç a tots els documents a tenir en compte per crear la teva S.A d’educació Infantil:

Esperem que aquest recull de documents t’ajudi a acabar de polir la teva SA per deixar-la TOP 🔝

A per la plaça 💪

www.profesenapuros.com

09/06/23 Criteris de correcció

Ja tenim disponibles els criteris de correcció per aquestes OPOS LIGHT 2023

06/06/23 Publicació definitiva de la composició dels tribunals

Ja està disponible el llistat definitiu de nomenaments als tribunals de les opos light (procés estabilització), pots consultar-lo al Tauler d’anuncis.

TIP: Si vols trobar-te fàcilment, obre el document i fes clic a les tecles CTRL + F i busca el teu nom o cognoms.

12/05/23 Llistat definitiu concurs de trasllats

Ja pots consultar al CIGAR la llista definitiva de trasllats.

Opos 2023! 27/04/23 Comença la festa

El Departament ha publicat ja la resolució de dates de la fase A del concurs d’oposició extraordinari 2023 amb la RESOLUCIÓ EDU/1381/2023 (fes clic pe veure la informació completa al DOGC).

Les dates del CONCURS d’OPOS LIGHT queden així:

 • 30 juny 2023: Inici procés d’estabilització: On les persones aspirants han de fer arribar la UD o SA en format pdf al tribunal per correu electrònic. (Podreu trobar el tribunal assignat a la llista definitiva) Keep Calm us avisem!
 • 30 juny 2023: Prova d’acreditació coneixement de la llengua castellana i de la llengua catalana (Persones no exemptes)
 • 1 juliol 2023 a les 10:00h: Acte de presentació presencial (en paper) de la UD o SA i part A de la prova (desenvolupament del tema)

19/04/23 El Departament parla sobre el currículum d’infantil

El Departament se suma a la moda de fer webinars i farà una presentació telemàtica del Decret de currículum d’educació infantil el dijous de la setmana que ve, 13 d’abril 2023 a les 17.30 h. Apunta la data! ✍

31/03/23 Llistats definitius barem concurs de mèrits

Ja tenim aquí el llistat definitiu del barem procés de concurs excepcional de mèrits (estabilització de plantilles).

TIP: Si vols trobar-te fàcilment, obre el document i fes clic a les tecles CTRL + F i busca el teu nom o cognoms.

NOTES DE TALL:

INFANTIL: 9.7332
ANGLÈS: 9.0749
ED. FÍSICA: 8.6417
MÚSICA: 9
PRIMÀRIA: 8.2

Al web del Departament fent clic aquí, pots consultar-ho amb l’Usuari GICAR o amb el Certificat Digital.

28/03/23 Llistats provisionals de persones aspirants

Ja tenim aquí el llistat provisional de la llista d’aspirants al procés d’estabilització de 2023 (opos light)

TIP: Si vols trobar-te fàcilment, obre el document i fes clic a les tecles CTRL + F i busca el teu nom o cognoms.

Al web del Departament fent clic aquí, pots consultar-ho amb l’Usuari GICAR o amb el Certificat Digital i presentar la reclamació del 29 de març al 13 d’abril.

07/03/23 Resolució del concurs de trasllats

Si has demanat trasllat de centre, revisa els llistats alfabètics o pots introduir el teu DNI a la “Sede Electrónica” del ministeri d’educació.


06/03/23 Normativa curricular per fer la UD o SA

El Departament ha afegit al web nova informació sobre la normativa per desenvolupar la part de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge.

 • Per al segon cicle d’educació infantil, es pot desenvolupar la unitat didàctica d’acord amb el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, o la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil.
 • Per al primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè curs d’educació primària, es pot desenvolupar la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica, o la unitat didàctica d’acord amb el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

Troba tota la informació al web del Departament


28/02/23 Model situació d’aprenentatge Infantil + document de suport del Departament

Ja són aquí, ja han arribat! Model de situació i document de suport creats pel Departament. Pasen y lean 😉

09/02/23 Donem la benvinguda al currículum d’educació infantil (Decret 21/2023)! 💥

El Departament acaba de publicar al DOCG (Núm. 8851 – 9.2.2023) el nou decret d’educació: DECRET 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil.

Aquí tens lenllaç de la publicació al DOGC on podràs veure i descarregar el decret i tots els annexos.

El Departament també ha actualitzat la web del nou currículum on explica en detall l’estructura del currículum i els continguts dels annexos.

🚨 Important! També deroguen els antics decrets d’educació infantil primer cicle (Decret 101/2010) i segon cicle (Decret 181/2008) i l’ordre EDU/484/2009

Ara només falten els canvis a la convocatòria 🙌 i respecte als TEMAZOS d’Infantil, engeguem màquines per acabar de fer els canvis de nom 😉.

Quan tinguem més novetats us avisarem 📣

07/02/23 El Govern aprova el currículum d’educació infantil

El Govern ha aprovat avui el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, que inclou els dos cicles d’aquesta etapa (de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys).

La principal novetat del decret aprovat avui és que estableix el currículum competencial en aquesta etapa i, en aquest marc, incorpora la coeducació i l’educació afectivosexual. Per primera vegada, el decret d’infantil presenta el 0-6 com una etapa educativa única, amb una identitat pròpia i on els dos cicles que la integren responen a una mateixa intencionalitat educativa.

Et deixem aquí la nota de premsa completa: El Govern aprova el currículum dels ensenyaments d’educació infantil

Però, calma opositora! Encara no han batejat el decret, falta pujar-lo al DOGC i tampoc s’han pronunciat sobre que passa amb la convocatòria. Previsiblement, el batejaran i faran la modificació que toca a la convocatòria per tal que les d’infantil tinguin marc legal 🙌

Quan tinguem més novetats us avisarem 📣

16/01/23 Ja pots fer la sol·licitud per presentar-te!

Si ja has pres la decisió d’anar a totes a les OPOS 2023, recorda que des d’avui 16/01 fins al 10/02 has de formalitzar la sol·licitud per la web del departament!

Et deixem l’enllaç al web del tràmit: Concurs oposició extraordinari (estabilització)

🧐 Recorda que tenim una pàgina on t’expliquem tot el que cal saber sobre la convocatòria: Novetats Convocatòria OPOS. L’anirem actualitzant a mesura que surtin novetats!

30/12/22 Convocatòria 2024

Per si no en teníem prou amb la notícia de la Convocatòria 2023, avui han publicat la Convocatòria d’oposicions del 2024!

Us deixem l’enllaç oficial del DOGC.


27/12/22 Habemus convocatòria 🥳

Avui ens hem llevat amb una bona notícia: Ja ha sortit la convocatòria!!!! Us deixem l’enllaç perquè us la pugueu imprimir i començar a mirar:

Enllaç al DOGC

👉 Et deixem tota la informació a Novetats Convocatòria No li perdis la pista a aquest enllaç! Hi anirem bolcant tota la info sobre el procés d’opos.

12/12/22 Dates clau oposicions

El Departament d’Educació torna a actualitzar la web i ens deixa algunes pinzellades sobre les dates del concurs d’oposicions extraordinari.

 • Confirmen el que ja sabíem: Publicació de la convocatòria al DOGC abans de finalitzar el mes de desembre de 2022. (L’esborrany ja el tenen els sindicats, així que suposem que no trigarà gaire la definitiva)
 • NOU! Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils (mes de gener de 2023).
 • NOU! Fase d’oposició (proves): a partir de juny de 2023.
 • NOU! Fase de pràctiques: a partir de l’1 de setembre de 2024.

Us posem l’enllaç sobre què s’ha parlat amb els sindicats de la convocatòria. Recordeu, don’t panic fins que surti tot de veritat!

21/11/22 Novetats concurs d’oposicions

El Departament d’Educació sense gaire comunicat al deixat al web nova informació sobre la publicació de les convocatòries, té previst publicar-les abans del 31 de desembre del 2022.

 • Convocatòria extraordinària d’estabilització de plantilles (les opos rares) docents segons el Reial decret 270/2022 amb 14.246 places.

Places i solicituds provisionals a Cos de mestres: 5.683 places

EspecialitatPlaces Sol·licitudsRatio places/sol·licitudsDemanada en 1ra opcióRatio 1ra opció/places
(ALL) Audició i llenguatge1018488,404234,19
(EES) Pedagogia terapèutica8573.1853,721.9012,22
(INF) Educació infantil1.3126.0204,594.6793,57
(PAN) Llengua estrangera: anglès4822.6545,511.5813,28
(PEF) Educació física4022.1045,231.1862,95
(PFR) Llengua estrangera: francès812015,00374,63
(PMU) Música2981.2524,209743,27
(PRI) Educació primària2.2239.9184,465.1652,32

17/11/22 Model d’avaluació i orientacions

A poc a poc el Departament d’Educació va ampliant informacions sobre el nou currículum d’educació bàsica i com aplicar-lo, en aquest cas per poder elaborar informes d’avaluació segons la nova normativa ha creat un nou document amb orientacions per als centres.

21/10/22 Model situació d’aprenentatge + document de suport del Departament

Ja són aquí, ja han arribat! Model de situació i document de suport creats pel Departament. Pasen y lean 😉

29/09/22 Ja és aquí! Tenim nou decret d’educació!

El Departament acaba de publicar al DOCG (Núm. 8762 – 29.9.2022) el nou decret d’educació: DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica.

Aquí tens l‘enllaç de la publicació al DOGC on podràs veure i descarregar el decret i tots els annexos.

El Departament també ha actualitzat la web del nou currículum on explica en detall l’estructura del currículum i els continguts dels annexos.

25/09/22 Novetats a la web del nou currículum

El Departament ha actualitzat la web del nou currículum amb vídeos curts sobre els 6 vectors, considerats la base a partir de la qual es vertebra la resta del currículum.


05/09/22 HABEMUS CONCURS DE MÈRITS

Ja el tenim aquí, el primer dels 3 procediments que estan per venir, el concurs de mèrits. Aquest procés per si et pilla de nou es tracta bàsicament de fer la petició i jugar a veure si et donen una plaça. No opos, no programació, no temazos, no res. Bé, la taxa si, que la pela és la pela.

Aquí tens l‘enllaç de la publicació al DOGC. Recorda, TOTHOM es pot presentar, gent de la pública, de la concertada, interines, substitutes… però tècnicament i segons com està pensat, passaran les que tinguin més experiència. A treure la calculadora i a fer càlculs, trobaràs la “xixa” a partir de l’apartat nº7.

La inscripció es fa des de la web d’oposicions docents i OJU! Cal tenir un certificat digital, aquí t’expliquen el què. Aquí tens la pàgina web on ho explica tot tot tot ben ordenat.

Dates clau:

 • Publicació de la convocatòria al DOGC: 5 de setembre de 2022
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: novembre de 2022 (previsió)
 • Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Seguirem informant de totes les novetats 🙂

Aprofitem per donar-vos les gràcies per la gran acollida dels cursos d’opos trimestrals. Estem treballant per obrir algun grup més i també obrirem pròximament dates pels intensius. Heu acabat amb tot en una setmana!! Si vols que t’avisem dels intensius, apunta’t a la llista. Atenta que volen!


26/08/22 Tornen els Cursos d’OPOS per a Profes en Apuros

Si aproves les OPOS serà gràcies a TU! 💪 Nosaltres et donarem les eines, seràs tu qui aprendrà a programar, a crear unitats didàctiques TOP, coneixeràs el nou currículum a fons i sobretot veuràs que no has de patir durant el procés. 

Ja tenim les INSCRIPCIONS OBERTES per al Curs Trimestral de programació i UD. Un curs viu basat en el NOU CURRICULUM de Catalunya.

Tenim totes les especialitats obertes: PRI, INF, PAN, MALL i PT, PMU i PEF. 

 👉 Arranquem el 3 d’octubre!  Apunta’t abans del 31 d’agost i aprofita la venda anticipada.