Sabem que vols començar a estudiar i és per

això que hem actualitzat el

contingut dels TEMAZOS d’infantil.

Però… què està passant amb infantil?

Estem vivint una situació atípica en la que hi ha dues convocatòries

d’oposicions (juny 2023 i 2024) i no està clar quina legislació hem d’utilitzar.

Amb aquesta pàgina et volem explicar quina és la situació actual:

Quina normativa apareix a les

dues convocatòries?

Convocatòria estabilització 2023

Àlies: les opos light

 

El Decret anterior (181/2008) ja no apareix – pàgina 80

5. Per al cos de mestres

Educació infantil

• Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

• Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil.

Aquesta ordre està derogada, però ens apareix a la convocatòria. L’avaluació d’infantil ja està dins del currículum amb les competències específiques.

• Resolució del 23 de setembre de 2022, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2022-2023.

Convocatòria ordinaria 2024

Àlies: les opos de sempre

 

El Decret anterior (181/2008) ja no apareix – pàgina 95

5. Per al cos de mestres

Educació infantil

• Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

• Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil.

Aquesta ordre està derogada, però ens apareix a la convocatòria. L’avaluació d’infantil ja està dins del currículum amb les competències específiques.

• Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves

No apareix l’antic (Decret 181/2008) però tampoc apareix el nou,

que ja el tenim publicat

Quina és la situació actual?

El Departament ha publicat el NOU CURRÍCULUM D’INFANTIL (que fins ara només teníem l’esborrany) però NO ha publicat una segona correcció de la convocatòria confirmant quin és el Currículum que s’ha de seguir en el cas d’educació infantil.

I què ens diu la convo del contingut?

La convocatòria ens parla de sabers (pàgina 51).

En l’especialitat d’Educació infantil Cal tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d’aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l’organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Les persones aspirants han d’elaborar la unitat didàctica incorporant els següents elements: el centre, el curs i grup classe, la descripció de la situació d’aprenentatge, les capacitats en clau competencial, els objectius d’aprenentatge, els criteris d’avaluació, els sabers, les activitats d’aprenentatge i d’avaluació, les mesures i suports d’atenció educació inclusiva en el marc d’un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i intensives si és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant.

La unitat didàctica ha de fer un tractament globalitzat de les diferents capacitats de l’etapa d’educació infantil i es pot plantejar com ambients, espais, racons, projectes, i/o diferents propostes que plantegin un repte amb sentit que l’infant ha de resoldre. Aquestes situacions d’aprenentatge han de ser vivencials, significatives, globalitzades i riques en oportunitats per poder integrar les experiències dels infants dins i fora de l’aula.

El que parla de sabers és el nou Decret (ja publicat!)

En resum:

Tenim ja el Decret publicat: Decret 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, però sense que la convocatòria especifiqui quin hem de fer servir.

Hi ha dues raons de pes que ens fan apostar pel nou currículum:

Documents per a l’organització i la gestió dels centres

Currículum. Curs 2022-2023. Pàgina 310

En aquest document se’ns diu […al segon cicle d’educació infantil s’aplica el nou decret…]

El nou currículum d’educació infantil

Curs 2022-2023 Aplicació a tota l’etapa d’educació infantil (0-6)

En l’apartat del nou currículum de la pàgina web del Departament, especifica que […Es disposa de tres cursos per implementar de manera progressiva els nous currículums…]

Per part nostra, ja hem actualitzat

els TEMAZOS d’infantil

Decret 21/2023

Actualment als temaris hi trobaràs el contingut actualitzat segons el Decret 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil.

Recurs viu

Els TEMAZOS són un recurs VIU que estem creant i millorant entre totes. Perquè puguis estar al dia de totes les actualitzacions, hem creat una pàgina exclusiva per a compradores on trobaràs arxius i totes les actualitzacions i correccions dels TEMAZOS.

Convocatòria Concurs oposició extraordinari 2023

Degut a l’excepcionalitat del procés d’aquestes oposicions que tindran lloc el juny de 2023, hem creat un annex amb els canvis que afecten a l’apartat del temari dins les opos.