Blog, experiencias y recursos para clase profes en apuros

Com crear els teus esquemes TOP

Oct 24, 2022 | Blog, Formación, Oposicions

Estudiar els temes és sempre una font de neguit per les opositores. Quan començar? Per on? Quines tècniques d’estudi fer servir? Quantes hores dedicar-hi?… 

A l’hora d’estudiar els temes, se’ns plantegen diverses possibilitats, que varien en funció de la nostra manera d’aprendre. Hi ha gent que necessita copiar-los, altres que prefereixen llegir i rellegir en veu alta, hi ha gent que subratlla… 

Quan em vaig preparar les opos, un dels TIPS més interessants que vaig trobar per estudiar els temes va ser fer un esquema de cadascun d’ells. Fer un esquema d’un tema tècnic no sempre és fàcil, especialment si no acabem de plasmar bé el contingut del mateix. El més important per començar, és comptar amb temes rigorosos però de fàcil comprensió, que ens permetin analitzar-los i extreure la informació més clau per poder fer els esquemes.  

Els esquemes són un recurs excel·lent. No només són adients perquè ens ajuden a memoritzar, sinó que ajuden a estructurar la informació i a fer relacions, que és potser la part més interessant.  

Els esquemes tenen diverses funcions i parlarem de cadascuna d’elles per explicar com crear els teus esquemes TOP! En primer lloc, els esquemes ens permeten organitzar la informació de manera visual. 

1. Organitza visualment el tema 

Per fer esquemes TOP, cal primer observar el títol del tema. Cada subapartat del tema hauria de constituir mínim una part de l’esquema.  Per exemple, en el tema 1 de Primària trobem 6 parts, que poden formar 7 grans blocs dins el nostre esquema. 

Tema 1: Característiques bàsiques del desenvolupament psicoevolutiu nens/es (6-12). Aspectes cognitius, motrius, afectius i socials (6-12 a). Implicacions en el desenvolupament del procés educatiu i d’ensenyament- aprenentatge. 

Tema 1 oposicions docents
Primera idea d’esquema-resum

Un cop tenim les parts de les quals s’ha de compondre l’esquema, podem anar-les omplint amb el més rellevant de cada part.  

2. Diferencia idees principals de secundàries 

Per fer esquemes TOP, és necessari llegir el tema en profunditat per diferenciar les idees principals de les secundàries de cada part. És recomanable subratllar-les al text dels temes amb colors diferents i plasmar les paraules o frases clau a l’esquema també amb colors diferents. Així ens és més fàcil identificar quines idees són principals i quines secundàries. Per exemple, en el tema 19  de Primària, trobem que el subapartat Mètodes i estratègies es compon de diversos tipus, així que podem utilitzar dos tons de blau. 

3. Relaciona idees del tema 

Finalment, els esquemes ens permeten relacionar les diverses idees dels temes entre elles. Aquí és important decidir quin tipus d’esquema funciona millor: de clau, radial, mapa conceptual, línia del temps… És important posar les idees una al costat de l’altra quan tenen la mateixa categoria (en un esquema de cau o mapa conceptual) o bé si el contingut té relació de causa-efecte o conseqüència (en un radial). Per exemple, en el tema 3 d’Anglès, on les habilitats orals i les escrites depenen les unes de les altres i tenen la mateixa importància:  

Temari PAN oposicions docent

Tots aquests TIPS s’han seguit per poder crear els esquemes dels on trobaràs les idees principals i secundàries de cada tema, subratllats segons la legislació, autor@s i aplicació pedagògica, relació entre idees, i està malament que ho diguem nosaltres, però visualment xulíssims! 😝  Et deixem l’abans i el després de l’esquema que hem vist del tema 1 de Primària. 

Tema 1 oposicions docents
Primera idea de l’esquema-resum

Si el que vols és tenir-ho tot llest per estudiar, et deixem l’enllaç als TEMAZOS, que inclouen un esquema-resum per tema 🔽 

T’animes a fer servir els esquemes-resum per estudiar els temes? Recorda sempre afegir les teves pròpies idees o aportacions per fer-los més personalitzats 😉, pròximament t’expliquem d’on treure la informació!  

Vera Elisabet Martínez

PROFES EN APUROS.

¿Te ha gustado? ¡Compártelo!:

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te informamos que la información que nos facilitas será tratada por Profes en Apuros S.L., responsable de la web, con el fin de prestarte el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La legitimación se obtiene mediante la relación contractual que existe entre las partes. Los datos no se cederán a terceros sin tu consentimiento, salvo en los casos en que exista una obligación legal. Podrás ejercer sus derechos en hola@profesenapuros.com