Blog, experiencias y recursos para clase profes en apuros

Unitat didàctica o Situació d’aprenentatge?

Feb 23, 2023 | Blog, Oposicions

El nou currículum ha fet saltar les alarmes i ha creat molts dubtes! Què està passant amb les U.D (unitats didàctiques) i que les diferencia de les S.A. (situacions d’aprenentatge)?  

💣 Spoiler: Abans d’entrar en matèria, de forma resumida, una U.D i una S.A és el mateix: una graella on tu bolques tot el que faràs a cada unitat (què faràs a cada sessió, quins objectius et marques, timming, quina avaluació faràs…) 

Entre nosaltres, que han fet una reforma del piset i, ja que s’havien clavat en obres, han decidit que anaven a canviar algunes cosetes més perquè quedés tot més modern i més actualitzat. 😂  T’expliquem més 🔽 

DIFERÈNCIES ENTRE U.D i S.A: ENTREM EN MATÈRIA 

La programació d’aula d’una escola és el conjunt de decisions que prenen els equips docents per aconseguir els seus objectius d’aprenentatge, és a dir, allò que l’alumnat haurà d’haver assolit en finalitzar-la.  

La informació d’aquesta programació està segmentada en graelles d’unitats didàctiques o, amb el canvi recent, de situacions d’aprenentatge, entre altres coses. 

En aquestes graelles els i les mestres escriuen tot el que volen treballar al voltant d’un tema en concret: nom del tema/unitat, objectius que es marca, com ho avaluarà, quines activitats farà, etc.  

Ara bé, quines són les diferències entre una Unitat Didàctica una Situació d’Aprenentatge segons la convocatòria?  

Per esbrinar-ho, ens hem de remetre als annexos de les convocatòries del 2021 i del 2023, on s’especifiquen els criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la UD/SA.

ANNEX 5 – CONVOCATÒRIA 2021: Pàg. 56 Punt 1.1 Unitat Didàctica 

La programació didàctica elaborada per la persona aspirant ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu i la perspectiva gènere. 

ANNEX 5 – CONVOCATÒRIA 2021: Pàg. 56 Punt 1.2 Unitat Didàctica 

Les persones aspirants han de concretar en la unitat didàctica, almenys, els objectius d’aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els criteris d’avaluació que poden anar acompanyats d’indicadors d’avaluació, els continguts que es prioritzen en la unitat didàctica, la descripció de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge, els instruments d’avaluació, la selecció i l’ús dels recursos didàctics, la gestió de l’aula i altres aspectes organitzatius i metodològics, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu. 

 ANNEX 3 – CONVOCATÒRIA 2023: Pàg. 46 Punt 1.1 Programació Didàctica 

Les persones aspirants trien el contingut de la unitat didàctica o de la situació d’aprenentatge, i han de concretar, almenys, els objectius d’aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els criteris de correcció que poden anar acompanyats d’indicadors d’avaluació, els continguts que es prioritzen en la unitat didàctica o en la situació d’aprenentatge, la descripció de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge, els instruments d’avaluació, la selecció i l’ús dels recursos didàctics, la gestió de l’aula i altres aspectes organitzatius i metodològics, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.  

Fins aquí veiem que pràcticament és el mateix, però què és exactament una S.A? 

A la convo del 23 l’anomena també situació d’aprenentatge. Però és en aquesta convocatòria, en el punt 5 criteris per al cos de mestres (pàg. 50) on explica més detalladament què és una S.A:  

 • Les situacions d’aprenentatge són propostes pedagògiques orientades a l’assoliment de competències, situen els sabers en un context o realitat i plantegen un repte a l’alumnat, que implica una o diverses accions cognitives relacionades amb les capacitats que es pretenen desenvolupar i requereixen d’un conjunt de sabers per resoldre convenientment el repte. Estan constituïdes per un conjunt d’activitats d’aprenentatge competencials.  
 • Les situacions d’aprenentatge es concreten partint d’un tema d’interès, d’una problemàtica social o de l’entorn proper, d’una observació de fenòmens o d’una controvèrsia d’un fet, entre altres.  
 • Han de promoure que l’aprenent raoni, imagini, planifiqui, explori, investigui, gestioni recursos, treballi de forma col·laborativa, avaluï i comuniqui els seus aprenentatges, afrontant reptes complexos i significatius. 

Et deixem un resum 🔽

Això s tot el que ens diuen les fonts oficials, però perquè no moris en l’intent, hem fet un petit resum comparatiu.

UNITAT DIDÀCTICA

SITUACIÓ D’APRENENTATGE

Una Unitat Didàctica és una estructura organitzativa que es va implantar amb la LOGSE i es va estar utilitzant fins a la LOMCE. S’utilitzava per a planificar els processos d’ensenyament-aprenentatge, amb l’objectiu d’ajustar la seqüència d’aprenentatge a les característiques de l’alumnat. Els seus elements clau eren:

– Objectius didàctics 
– Continguts 
– Competències 
– Criteris d’avaluació i aprenentatge 

S’interessava en el procés d’aprenentatge, sense buscar un producte final i sense establir un punt de partida; avaluant mitjançant instruments variats, el grau de consecució dels objectius didàctics. 

Amb l’arribada de la LOMLOE, sorgeix un nou concepte: les Situacions d’Aprenentatge. Aquestes substitueixen a les UDs.  Els elements clau són:

– Competències específiques. 
– Sabers (en un context/realitat) 
– Agrupament d’àmbits 
– Parteixen d’un repte.  

Aquest ha de ser capaç de resoldre’ls utilitzant coneixements d’altres matèries, adquirint així les competències clau establertes, que li serviran per a adaptar-se a la vida. 

Les diferències més significatives entre les dues, serien:

1. La normativa en la qual s’implanten tots dos termes (LOMCE- Unitat didàctica, LOMLOE- Situacions d’Aprenentatge). 

2. Els elements formulats en U.D i S.A, respectivament, són diferents:  

 • Competències bàsiques (U.D) – competències específiques (S.A) 
 • Continguts (U.D) – sabers (S.A) 
 • Organització per àmbits o matèries (U.D) – Desapareixen els àmbits tancats i es poden agrupar. (S.A) 
 • Les dimensions (U.D)- desapareixen (S.A) 
 • Continguts claus (U.D) – desapareixen (S.A) 

3. Punt de partida:   

 • U.D: no cal que hi hagi, se centra en el desenvolupament de les competències  
 • S.A: parteix d’un repte o situació a resoldre. 

I fins aquí tota l’explicació, si has arribat fins aquí (sabem que ha sigut intens 🥵) esperem que tots els teus dubtes s’hagin resolt 💪🏻 Ara ja saps diferenciar clarament una U.D d’una S.A? Creus que aquest canvi et serà fàcil d’aplicar a l’aula? T’agradaria que es fes un webinar sobre aquest tema? Et llegim profe! 👀 

A més a més, si necessites un acompanyament extra, acabem d’obrir nous cursos intensius en modalitat intensiva per les opos de la convocatòria 2023!  

Però això no és tot, perquè acabem de llançar un nou webinar: UD vs SA: En què es diferencien? Si vols conèixer en detall la diferència entre unitat didàctica i situació d’aprenentatge; que diu la convocatòria sobre aquest tema i com emplenar les parts per programar la teva situació d’aprenentatge, això és tot el que busques!  

Ànims, la plaça és teva!! 🥰  

Mery Pons Garcia

¿Te ha gustado? ¡Compártelo!:

9 Comentarios

 1. Bones! Moltes gràcies per posar llum a la foscor… 🙂

  El dubte més rellevant que tinc és sobre el fet que la situació d’aprenentatge ha de partir d’un repte o situació a resoldre. Entenc que es tracta de plantejar una primera activitat relacionada amb els continguts o sabers que es tractaran que obligui a l’alumne a pensar i raonar per resoldre-la. Seria això? És a dir, com una activitat d’exploració del coneixement?

  I després, la resta d’activitats que es plantegen han d’estar relacionades amb aquest repte? O poden ser independents?

  Moltes gràcies!

  Responder
  • Hola Silvia! Gràcies a tu per al suport i les teves paraules!🥰 Si tens agun dubte pots contactar amb nosaltres a través de hola@profesenapuros.com i intentarem donar-te una resposta al més aviat possible.

   Responder
 2. Hola bones,

  Em poso en contacte amb vosaltres perquè voldria saber si podrieu fer el servei de correcció de la meva situació d’aprenentatge i quin seria el seu cost. Si no feu aquest servei, em podrieu dir a on el puc sol·licitar?

  No he fet cap curs d’oposicions perquè m’estic preparant per lliure. Oposito per a mestre de primària.

  Espero la vostra resposta, gràcies.

  Responder
 3. Moltes gràcies per donar una mica de llum a aquesta foscor.

  Responder
  • Gràcies a tu per tot el suport! Molts ànims, tu pots!💪

   Responder
 4. Mil gràcies per donar-nos llum de forma altruista. Tan de bo féssiu vosaltres els currículums i tota la paperassa que hem de filtrar i filtrar les mestres. Sou les millors! Gràcies xiques!

  Responder
  • Hola Maria! Gràcies a tu de part de tot l’equipaso per les teves paraules! Ens fa molta il·lusió saber que tot el nostre treball t’és d’ajuda durant aquest procés! Molts ànims!!🥰

   Responder
 5. Moltes gràcies per l’explicació. Doncs sí, crec que som varies les persones que ja varem fer el curs intensiu i ara tenim dubtes a l’hora d’elaborar la situació d’aprenentatge per les opos, i estariem molt agraides si oferisiu una webinar o una opopildora que ens facilites aquesta tasca, amb propostes de plantilles, taules i resolució de dubtes en aquest àmbit.

  Responder
  • Hola Clara! Si ets alumna de l’EPA recorda que tens un descompte en les opopildores, i ja està penjat el webinar que comentem al blog com a opopildora, et deixem l’enllaç per si vols donar-li un cop d’ull. 👉https://www.profesenapuros.com/producto/ud-vs-sa-en-que-es-diferencien/

   Responder

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te informamos que la información que nos facilitas será tratada por Profes en Apuros S.L., responsable de la web, con el fin de prestarte el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La legitimación se obtiene mediante la relación contractual que existe entre las partes. Los datos no se cederán a terceros sin tu consentimiento, salvo en los casos en que exista una obligación legal. Podrás ejercer sus derechos en hola@profesenapuros.com